Xử lý việc chậm tiến độ chương trình 12.500 căn tái định cư

Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm là chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan đến việc chậm tiến độ một số dự án thuộc Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) quận 2, UBND TPHCM vừa yêu cầu Tổ công tác 12.500 căn hộ tái định cư KĐTMTT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng KĐTMTT rà soát, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án còn lại thuộc chương trình này, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và chỉ đạo của TP.

Xử lý việc chậm tiến độ chương trình 12.500 căn tái định cư

TP cũng thống nhất về tiến độ thực hiện triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thành chung cư R4-R5 (1.570 căn) tại khu 38,4 ha phường Bình Khánh quận 2 do Liên danh Vietracimex – Pos A.C làm chủ đầu tư là ngày 12-5-2015. TP nêu rõ, sau thời hạn trên, trường hợp liên danh này vẫn tiếp tục chậm trễ, đơn vị này sẽ chịu lãi vay phát sinh và bị phạt chậm tiến độ theo quy định của Hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, TP cũng giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng KĐTMTT thực hiện việc ký kết phụ lục hợp đồng theo nội dung trên và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo tiến độ; đồng thời kiên quyết xử phạt đối với chủ đầu tư dự án trong trường hợp chậm tiến độ.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP, đến nay, Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư KĐTMTT đã xây dựng hoàn thành và bàn giao 2.460 căn hộ tái định cư, trong đó bố trí sử dụng hơn 1.100 căn cho người dân. Trong tháng 1-2015, UBND quận 2 đã tiếp nhận 1.328 căn từ 2 dự án thuộc chương trình này của Công ty Đức Khải và Công ty Tiến Phước. Trong đó, Công ty Đức Khải đã hoàn thành và bàn giao cho quận 1.050 căn hộ. Quận sẽ bàn giao những căn hộ này trước tết cho người dân.