VRG được tiếp tục thực hiện dự án KCN Lê Minh Xuân 3

UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

VRG được tiếp tục thực hiện dự án KCN Lê Minh Xuân 3

Thời gian xây dựng khu công nghiệp là 5 năm kể từ ngày 3/11/2014

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 có tổng diện tích 2.312.468 m2, bao gồm 2 khu đất: Khu phía Tây rộng 103,64 ha và khu phía Đông rộng 127,61 ha.

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 có tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng, tổng diện tích toàn khu là 231,25 ha. Dự kiến, thời gian xây dựng khu công nghiệp là 5 năm kể từ ngày 3/11/2014 và thời gian hoạt động là 50 năm.