Từ 1/7/2015, muốn bán nhà phải xây xong móng

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 tới đây, các dự án chung cư phải xây xong móng mới được mở bán.

Từ 1/7/2015, muốn bán nhà phải xây xong móng
Cụ thể, các chủ đầu tư sẽ chỉ được bán căn hộ khi xây dựng xong móng của công trình. Trước khi mở bán, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước việc dự án đủ điều kiện mở bán. Ngoài ra, việc mở bán căn hộ hình thành trong tương lai, dự án cũng phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực bảo lãnh nghĩa vụ tài chính để dự án được bàn giao đúng tiến độ.

Trong trường hợp chủ đầu tư huy động nguồn tài chính khi dự án chưa xây xong móng, thì phải ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng. Trong hợp đồng hợp tác đầu tư, chủ đầu tư được nhận vốn góp của khách hàng và trả bằng lãi suất, chứ không được trả bằng căn hộ.

Trước đây, theo Nghị định 71/NĐ-CP, chủ đầu tư sẽ được huy động vốn 20% số lượng căn hộ khi chưa xây dựng xong móng. Ngoài ra, số lượng căn hộ này sẽ không phải giao dịch qua sàn, mà chỉ cần báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng và phải được Sở Xây dựng đồng ý.

Nguồn: Báo Đầu tư Bất động sản