TPHCM: Giá đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề

Ngày 12/1/2015, bảng giá các loại đất như giá đất thương mại, dịch vụ…trên địa bàn TP.HCM áp dụng cho năm 2015 đã được UBND TP ban hành.

TPHCM: Giá đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất áp dụng trong năm 2015 đối với từng loại đất tại Tp.HCM được ban hành.

Theo đó, khung giá đất của đô thị đặc biệt theo quy định của Nghị định 104/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất được áp dụng đối với 19 quận (cao nhất 162 triệu đồng/m2 ở các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi của quận 1); khung giá đất của đô thị loại V được áp dụng đối với thị trấn của 5 huyện; khung giá đất của xã đồng bằng được áp dụng đối với các xã thuộc 5 huyện.

Về vị trí, TP cũng có sự phân loại cụ thể:

– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất.

– Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5 m trở lên thì tính bằng 0,7 của vị trí 1; Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2; Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí.

Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc biệt tại vị trí không mặt tiền đường không được thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.

Giá đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ: Giá đất tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: Giá đất tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đối với giá đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, UBND thành phố sẽ quyết định cụ thể cho từng trường hợp phát sinh.

Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để xác định mức giá.