Tổng thu từ quỹ đất tại Hà Nội đạt hơn 13.000 tỷ đồng

Ngày 13-1, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên – môi trường năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo của Sở, năm 2014 thành phố đã ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất 265 dự án, với tổng diện tích 395ha, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Tổng thu từ quỹ đất tại Hà Nội đạt hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 10% tổng nguồn thu ngân sách thành phố.

Tổng thu từ quỹ đất tại Hà Nội đạt hơn 13.000 tỷ đồng

Đất nhà tại Hà Nội

Cùng với đó, toàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho hơn 1,2 triệu/1,4 triệu thửa đất, bằng 85% tổng số thửa và đạt 99,6% đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện, đã kê khai đăng ký cấp GCN.

Đặc biệt, năm 2014 thành phố đã cấp 5.573 GCN cho hộ gia đình, 40.500 GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, vượt kế hoạch được giao, cấp 2.000 GCN cho các tổ chức đạt 100% kế hoạch.

Nguồn: Sưu tầm