Tiền sử dụng đất được chia đều cho các tầng chung cư

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM đã đề xuất UBND thành phố về cách phân bổ tiền sử dụng đất. Theo đó, tiền sử dụng đất của các chung cư cao tầng sẽ được chia đều cho các tầng.

Tiền sử dụng đất được chia đều cho các tầng chung cư

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cho biết, trong tòa nhà, các căn hộ ở tầng cao khác nhau sẽ cùng chịu một mức tiền sử dụng đất. Vấn đề phân bổ này chỉ áp dụng trong trường hợp xác định giá trị tài sản là nhà ở gắn liền với đất ở đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước ở các tòa nhà cao tầng hoặc Nhà nước bán nhà (giao đất) trực tiếp cho người sử dụng. Bên cạnh đó, đề xuất này sẽ không áp dụng đối với các dự án Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để các chủ đầu tư xây nhà bán.

Theo vị lãnh đạo trên, các tầng thấp của chung cư trước năm 2015 sẽ chịu hệ số đóng tiền sử dụng đất cao hơn các tầng trên. Đặc biệt, từ tầng 6 trở lên, hệ số phân bổ tiền sử dụng đất sẽ bằng 0. Trên thị trường, thực tế các căn hộ ở tầng cao thường được ưa chuộng và có giá cao hơn các căn hộ ở tầng thấp. Do đó, quy định được sửa đổi để phù hợp với thực tế.

Nguồn: Tuổi trẻ online