Tài liệu bán hàng Vinhomes Central Park

Để tải mặt bằng khu căn hộ Vinhomes Central Park về máy tính, vui lòng click chuột phải, sau đó click “save link as” hoặc “save linked file as”

Sơ đồ mặt bằng tổng thể và bản đồ liên kết vùng

Bộ tài liệu bán hàng tòa The Central 1

Bộ tài liệu bán hàng tòa The Central 2

Bộ tài liệu bán hàng tòa The Central 3

Bộ câu hỏi và trả lời Vinhomes Central Park

E-brochure Vinhomes Central Park

Danh sách nguyên vật liệu và trang thiết bị bàn giao căn hộ

 

Mặt bằng căn hộ

Căn hộ theo tiêu chuẩn bàn giao

Căn hộ A1 theo tiêu chuẩn bàn giao

Căn hộ A2 theo tiêu chuẩn bàn giao

Căn hộ B2 theo tiêu chuẩn bàn giao

Căn hộ C1 theo tiêu chuẩn bàn giao

 

Căn hộ có đồ (thao khảo nội thất)

Căn hộ A1 có đồ

Căn hộ A2 có đồ

Căn hộ B2 có đồ

Căn hộ C1 có đồ

 

Virtual Tour 360

Căn hộ Vinhomes Central Park

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *