Năm 2015: Lãi suất các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%

Theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014, lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm trong năm 2015.

Năm 2015: Lãi suất các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%

Nội dung này được xem là một nội dung quan trọng tại Quyết định số 2788/QĐ-NHNN về vấn đề quy định mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở mà Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 29/2/1014.

Đây là quyết định đưa ra để thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 2/1/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đã ký kết hợp tác triển khai Thông tư số 11/2013/NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở vào ngày 15/5/2013. Theo đó, trong năm 2013, mức lãi suất cho vay của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được áp là 6% và mức lãi suất này sẽ bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong những năm tiếp theo nhưng không vượt quá 6% mỗi năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đối với dư nợ của các khoản cho vay này là 5%/năm trong năm 2014.

Như vậy, so với năm 2013, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2015 thấp hơn 1%/năm nhưng vẫn giữ nguyên so với năm 2014.