Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải làm sổ đỏ trong 30 ngày

UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành Quyết định về việc cấp sổ đỏ trên địa bàn TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải làm sổ đỏ trong 30 ngày Theo Quyết định số 94, sau khi hoàn thành công trình (đối với từng tòa nhà hoặc toàn bộ các tòa nhà của dự án), trong thời hạn không quá 30 ngày, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ dự án theo quy định. Trong khoảng thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra. Đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ nhà ở cho bên mua theo quy định. Riêng với trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, kết luận hoặc chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, kết luận báo cáo UBND TP xử lý. Về thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở, Quyết định nêu rõ, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của Văn phòng Đăng ký đất đai, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp một bộ hồ sơ đăng ký, cấp sổ đỏ thay cho người nhận chuyển nhượng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký, làm thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định cấp sổ đỏ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.