Gói 30.000 tỷ đồng giải ngân được 31,39%

Nhờ những nội dung sửa đổi tích cực từ phía Nhà nước nên tốc độ giải ngân của gói 30.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối của năm 2014 đã tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn sáu tháng đầu.

Theo số liệu công bố từ Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, tính đến 15/12/2014, tổng số tiền cam kết cho vay từ 5 Ngân hàng là 9.417 tỷ đồng, đạt 31,39% (tháng 6/2014 mới đạt 13,47%), số tiền đã giải ngân là 4.882 tỷ đồng, đạt 16,27% (tháng 6/2014 mới đạt 7,63%).

Gói 30.000 tỷ đồng giải ngân được 31,39%

Sáu tháng cuối năm 2014, tốc độ giải ngân đã tăng gấp 2 lần so với 6 tháng trước đó. Đặc biệt, sau khi những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị quyết số 61/NQ-CP thay cho Nghị quyết số 02/NQ-CP được Chính phủ ban hành, đối tượng cho vay được mở rộng hơn, thời gian cho vay cũng được gia hạn thêm, đồng thời có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Bộ Xây dựng khẳng định: Qua thực tế 2 năm triển khai cho thấy các giải pháp tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia do Bộ chủ động đề xuất là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Giải pháp này không chỉ giúp thị trường hồi phục tích cực mà còn tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, đồng thời, góp phần đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, giải quyết một cách căn bản nhu cầu nhà ở cho người dân. Đây thực sự là việc làm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Cùng với sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các doanh nghiệp bất động sản cũng đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh như: chuyển hướng sang đầu tư phát triển nhà ở xã hội; giảm giá thành sản phẩm bằng cách chia nhỏ căn hộ, sử dụng vật liệu xây dựng và nội thất trong nước; đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ tích cực cho người mua nhà… Các nhà đầu tư ngày càng hướng vào nhu cầu thực của thị trường, đưa ra sản phẩm hàng hóa đa dạng, phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng thanh toán của khách hàng. Nhờ vậy, niềm tin của người mua đối với thị trường ngày càng tốt hơn.