Đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng vào 4 dự án giao thông lớn trong quý I/2015

Ngành giao thông đã huy động được hơn 16.000 tỷ đồng để đầu tư vào 4 dự án giao thông trọng điểm theo hình thức hợp đồng BOT trong 3 tháng đầu năm 2015.

Đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng vào 4 dự án giao thông lớn trong quý I/2015

Quý I/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng vào 4 dự án giao thông trọng điểm. 

Đó là nội dung của báo cáo chi tiết về việc đầu tư xây dựng và cổ phần hóa doanh nghiệp được đưa ra trong buổi họp báo quý I/2015 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào ngày 3/4.

Đối với việc đầu tư xây dựng, trong quý I/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện 22 dự án, công trình để đưa vào khai thác; hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị tổ chức khởi công 16 công trình, dự án. Đặc biệt, Bộ đã thu hút được 16 nghìn tỷ đồng để đầu tư 4 dự án theo hình thức hợp đồng BOT, đạt 44% so với kế hoạch của năm 2015.

Cụ thể, năm 2015, tổng cộng những nguồn vốn dự kiến giải ngân là 84.624 tỷ đồng. Trong đó, 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn 77.925 tỷ đồng sẽ được triển khai và giải ngân trong năm 2015. Sau 3 tháng thực hiện, kết quả triển khai ước đạt 16.950 tỷ đồng, chiếm 21,8% và giải ngân ước đạt 16.187 tỷ đồng, tương đương 20,8% kế hoạch năm 2015.

Bên cạnh đó, Bộ đã giao kế hoạch cho ban quản lý dự án, chủ đầu tư tiến hành lập, trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao những đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 365 dự án trong cả năm 2015. Trong quý I năm nay, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán cho 31 dự án và thẩm tra, phê duyệt quyết toán cho 70 dự án.

Đối với công tác cổ phần hóa, Bộ đã quyết định xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước ở thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và quyết toán cổ phần hóa cho 5 doanh nghiệp. Hoàn thiện và bàn giao vốn giá Nhà nước sang công ty cổ phần cho 07 đơn vị và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ cho 2 doanh nghiệp.

Bộ cũng đã phê duyệt danh sách các doanh nghiệp cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa ở 28 đơn vị. Đơn cử, Tổng công ty Hàng không VN đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên và thành lập công ty cổ phần.

Như vậy, Bộ đã hoàn thiện thoái vốn toàn bộ ở 2 công ty, thống nhất chủ trưởng thoái vốn ở 3 tổng công ty và 6 doanh nghiệp thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ vào đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2015 ước tính đạt 1.575 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch, doanh thu đạt 932 tỷ đồng, tương đương 17% kế hoạch năm 2015.