Đài Loan rót gần 1,7 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

Các nhà đầu tư đến từ Đài Loan hiện có 26 lượt dự án bất động sản tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,7 tỷ USD.

Đài Loan rót gần 1,7 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, lũy kế đến tháng 2 năm 2015, Đài Loan xếp thứ 4/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 2395 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 28,5 tỷ USD

Quy mô đầu tư trung bình một dự án của Đài Loan ở Việt Nam khoảng 12 triệu USD/dự án, nhỏ hơn so với mức trung bình của các dự án nước ngoài tại Việt Nam hiện nay là khoảng 14,15 triệu USD/dự án.

Các nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào tổng số 18/21 ngành kinh tế theo hệ thống phân ngành của Việt Nam.

Trong đó, phần lớn đầu tư của Đài Loan ở Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực sản xuất như công nghiệp chế biến, chế tạo với 1.868 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 23,5 tỷ USD (chiếm 82,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam).

Tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 26 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,7 tỷ USD (chiếm 6% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam).

Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 3 có 108 dự án, đạt 1,5 tỷ USD (chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam), số vốn còn lại đầu tư vào một số lĩnh vực khác.

Các dự án của Đài Loan chủ yếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 2.117 dự án, tổng vốn đầu tư là 24,23 tỷ USD (chiếm 85% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam), còn lại là 15% theo các hình thức liên doanh, công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Xét theo địa bàn đầu tư, các dự án đầu tư của Đài Loan phân bổ tại 55/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi), nhưng tương đối tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh…

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015, Đài Loan có 8 dự án FDI cấp mới và 2 lượt dự án tăng vốn tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 32,9 triệu USD; xếp vị trí thứ 8/28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Nguồn: cafef